עדיין ריק | מתוך מופע העשור של נתן גושן

נתן גושן ולירן דנינו | 2021

נתן גושן ולירן דנינו - עדיין ריק | מתוך מופע העשור של נתן גושן